MEN lausunto 5/2010 Kentonec Oy:n radiomainoksesta

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO 3.5.2010

Lausunto: MEN 5/2010
Mainostaja: Kentonec Oy / Kaalimato
Päätös: Vapauttava lausunto

LAUSUNTO KENTONEC OY:N RADIOMAINOKSESTA

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut yksityishenkilöltä lausuntopyynnön Kentonec Oy:n / Kaalimadon radiomainoksesta, jota on esitetty ennen joulua ainakin GrooveFM-radiokanavalla päivällä. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan mainos on seksuaalisen sisältönsä vuoksi lapsille sopimaton. Erityisen haitallista on, että aikuisviihteen markkinoinnissa käytetään lasten perinteistä satuhahmoa joulupukkia. Lapsia hämmentää joulupukin outo, pelottava äänensävy ja mainoksessa kuvattu tilanne aikuisen ja joulupukin välillä.

Radiomainoksen sisältö

Mainoksen taustalla soi Kulkuset Kulkuset -joululaulun sävel. Mainoksessa käydään seuraava keskustelu:

Naisääni kysyy:

- Kuka siellä?
- Miesääni vastaa:
- Pukki täällä.
Naisääni jatkaa:
- Ai pukki?

Miesääni jatkaa:
- Päästäisitkö Marjukka pukin sisään?

Naisääni vastaa:
- En päästä.

Miesääni jatkaa:
- Päästä Marjukka. Pukki haluaisi kovasti maistaa Marjukan piparia.

Mainoksen lopussa naisääni sanoo: ”Kaikenlaiset joululahjat aikuisille. Kaalimato.”.

Vastineet

Kentonec Oy (mainostaja):

Mainostaja on tilannut Filmo Oy:ltä aikuisille kohdistettuun markkinointiin sopivia radiospotteja, joita voidaan esittää myös päivällä. Mainoksen sisältö on tarkoituksellisesti kaksimielinen, koska se on suunnattu aikuisille. GrooveFM on aikuisille suunnattu radiokanava, ja sen kuuntelijoista on pääosa aikuisia: yli 25-vuotiaita kuuntelijoita on 82 prosenttia. Kuuntelijat ovat 95 prosenttisesti yli 15-vuotiaita.

Mainos ei halvenna kumpaakaan sukupuolta, joulua eikä joulupukkia. Mainos ei sisällä sellaista suoranaista sanallista seksuaalista sisältöä, jonka vuoksi mainos olisi lapsille ja nuorille haitallista, mikäli he sattuisivat mainoksen kuulemaan. Mainoksen sanallisen sisällön ymmärtäminen seksuaaliseksi edellyttää kuulijalta sellaista ymmärrystä, jota lapsilla ei ole. Lisäksi mainoksessa todetaan lopussa selkeästi, että markkinoitavat tuotteet ovat tarkoitettu aikuisille.

Joulun ja joulupukin käyttö markkinoinnissa on sallittua, eikä niiden käyttämistä ole rajoitettu ainoastaan lapsille suunnattujen tuotteiden mainontaan. Mainoksessa käytetty joulupukin äänensävy ei ole outo tai pelottava. Mainoksessa käytetty puhetapa, äänensävy ja sanallinen sisältö eivät ole sellaisia, että lapset mieltäisivät mainoksen seksuaaliseksi.

Mainos on läpikäynyt Metroradio Finland Oy:n tarkistuksen, eivätkä he ole katsoneet, että mainosta olisi sopimatonta esittää radiossa. Mainosta on esitetty Metroradio Finland Oy:n GrooveFM-radiokanavalla klo 6.00—18.00.

Metroradio Finland Oy (media):

Metroradio Finland Oy on lähettänyt neuvostolle mainoksen esitysajat. Esitysaikojen mukaan mainosta on esitetty 23.11.2009—18.12.2009 GrooveFM-, MetroFM- ja SuomiPOP-kanavilla klo 6.00—17.55.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa markkinointivälineessä ei saa markkinoida heille sopimattomia tuotteita.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainos kokonaisuutena arvioiden on sellainen, etteivät lapset eivät ymmärrä mainoksen seksuaalista sisältöä. Mainosta arvioidessaan neuvosto on lisäksi ottanut huomioon, millaisilla radiokanavilla mainosta on esitetty.

Mainituilla perusteilla mainonnan eettinen katsoo, ettei mainos ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastainen. Mainos ei siten ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, päätoimittaja Lauri Kontro, Director Sirpa Juutinen, varatuomari Pirkko Mäkinen ja Senior Marketing Advisor Mika Sarimo.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri