MEN lausunto 7/2007 Sukupuolten välinen tasa-arvo

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 7/2007
Mainostaja: Rengaskumppanit
Mainos: Sanomalehtimainos
Annettu: Helsinki, 19.6.2007

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta rengasliikkeen sanomalehtimainoksesta, jossa mainostetaan liikkeen avajaisjuhlia. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan mainoksen kuvitus on naissukupuolta syrjivä.

Mainostaja ei ole antanut neuvostolle vastinetta asiasta. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainoksen katseenvangitsijana on kuva bikiniasuisesta naisesta. Mainoksen otsikkona on ”Avajaisjuhlat huomenna! klo 9.00–14.00”. Mainoksen mukaan avajaisjuhlan ohjelmassa on pomppulinna lapsille, kuumailmapallo, kahvitarjoilua ja renkaanvaihtokisa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 4 artiklan 1 kohdan mukaan mainoksessa ei saa suvaita sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 2 kohdan mukaan mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, jos naista tai miestä käytetään katseenvangitsijana tai seksiobjektina ja sukupuolta käytetään alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla tai jos naista tai miestä käytetään seksiobjektina tai asiattomasti katseenvangitsijana eikä sillä ole mainostettavan tuotteen tai palvelun kanssa mitään tekemistä.

Mainoksessa mainostetaan rengasliikettä ja siinä kerrotaan liikkeen avajaisjuhlista. Mainoksessa on huomiota herättävä kuva liian pieniin bikineihin pukeutuneesta naisesta. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että nainen esitetään mainoksessa alentavalla tavalla. Lisäksi naista on käytetty mainoksessa katseenvangitsijana ilman asiallista yhteyttä mainostettavaan tuotteeseen.

Mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 4 artiklan 1 kohdan ja mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 2 kohdan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, johtaja Jorma Miettinen, toimitusjohtaja Mika Sarimo ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila

puheenjohtaja

Paula Paloranta

sihteeri