Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta antoi suosituksen sähköisen huutokaupan toimintatavoista

Kuva: Pixhill.

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta on selvittänyt elintarvikeketjussa käytettyä menettelyä, jossa yritys hankkii elintarvikkeita tai niiden raaka-aineita sähköistä huutokauppaa hyödyntäen. Kauppatapalautakunta on antanut noudatettavista toimintatavoista suosituksen, jonka tarkoituksena on lisätä sähköisen huutokaupan ennakoitavuutta ja läpinäkyvyyttä.

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta on vuonna 2022 selvittänyt elintarvikeketjussa käytettyä menettelyä, jossa yritys hankkii elintarvikkeita tai niiden raaka-aineita sähköistä huutokauppaa hyödyntäen. Sähköinen huutokauppa tehostaa ja yksinkertaistaa tuotteiden hankintaa ja se soveltuu erityisesti ominaisuuksiltaan yksinkertaisten tuotteiden hankintaan.

Lautakunta ei havainnut pintapuolisessa selvityksessään hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä. Lautakunta kuitenkin havaitsi, että sähköisten huutokauppojen sopimusehdoissa, läpinäkyvyydessä ja tasapuolisuudessa on parantamisen varaa. Esimerkiksi sähköisen huutokaupan ehdot saattavat jäädä tuotteita tarjoaville yrityksille epäselviksi.

Lautakunta päätti antaa suosituksen sähköisissä huutokaupoissa noudatettavista toimintatavoista. Niiden avulla tarjousmenettelyjen osapuolet pystyvät suunnittelemaan toimintaansa parhaalla mahdollisella tavalla ennakoitavuuden ja läpinäkyvyyden lisääntyessä. 

Lautakunta muun muassa totesi, että sähköisestä huutokaupasta on kerrottava toimijoille hyvissä ajoin ja kaikilla huutokaupasta kiinnostuneilla yrityksillä on oltava aito mahdollisuus osallistua huutokauppaan samoin ehdoin. Yrityksiä on kohdeltava tasapuolisesti ja huutokaupassa kilpailevia toimittajia on oltava aina vähintään kaksi.  

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunnan käsityksen mukaan sähköisten huutokauppojen merkitys saattaa lisääntyä tulevaisuudessa muun muassa tekniikan kehittyessä. Lisäksi esimerkiksi viimeaikainen ruoan hinnan kallistuminen voi olla omiaan lisäämään sähköisten huutokauppojen suosiota päivittäistavarakaupan alueella, mutta myös muilla toimialoilla.

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta on elinkeinoelämän itsesääntelytoimielin, joka edistää hyvää kauppatapaa elintarvikealalla. Lautakunnan toimintaa rahoittavat Elintarviketeollisuusliitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ja Päivittäistavarakauppa ry. Lautakunta toimii Keskuskauppakamarin yhteydessä.

Lisätietoja:
professori Veikko Vahtera
Elintarvikeketjun kauppatapalautakunnan puheenjohtaja
+ 358 50 585 9045

Kategoriat:Lautakunnat, Paula Paloranta