MEN 10/2013: Rockfestivaalin lehtimainos

Lausunto:    MEN 10/2013                                         25.10.2013
Mainostaja: Joensuun Popmuusikot ry
Media:         Aikakauslehti
Päätös:        Vapauttava lausunto

ROCKFESTIVAALIN LEHTIMAINOS

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Voima-lehdessä (nro 4/2013) olleesta Ilosaarirockin mainoksesta. Lausunnon pyytäjän mukaan mainos on hyvän tavan vastainen, koska siinä ihannoidaan humalajuomista huumorin varjolla.

Mainos       

Mainos sisältää kolmeosaisen kuvasarjan, jossa esiintyy kaksi miestä, joiden välinen keskustelu on esitetty piirretyissä puhekuplissa seuraavasti: - ”Maailma on epäreilu paikka” – ”Jäbä hei, ei ongelmaa” ja ”Ilosaarirockissa voi juoda reilut kännit”. Kuvasarjan viimeisessä kuvassa miehet esiintyvät peukalot pystyssä. Kuvasarjan alapuolella on teksti ”Tarjolla reilua viiniä, ruokaa ja kahvia” ”Fairtrade” ja ”Kannatamme reilua kauppaa” -logojen välissä. Mainoksessa on lisäksi tietoa muun muassa tapahtuman ajankohdasta ja esiintyjistä.

Mainostajan lausuma             

Mainostajan mukaan mainoksen lausetta ”Ilosaarirockissa voi juoda reilut kännit” ei tule erottaa asiayhteydestä; lauseen sisältävän kuvan alla on suurikokoinen teksti ”Tarjolla reilua ruokaa ja viiniä” sekä selkeästi tunnistettava Reilun kaupan logo. Mainos viittaa humoristisesti festivaalin vuoden teemaksi kohottamiin eettisiin hankintoihin. Oletuksena oli, että Voima-lehden yhteiskunnallisesti valveutuneet lukijat ymmärtävät, ettei lauseella viitata suureen humalatilaan vaan mahdollisuuteen ostaa festivaalialueelta Reilun kaupan viinejä. Mainoksessa esiintyvät hahmot ovat yli 30-vuotiaita, ja festivaalin asiakkaiden keski-ikä on 23 vuotta.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnin perussääntöjen 2 artikla edellyttää, että markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoksessa mainostetaan festivaalitapahtumaa huumorin keinoin. Mainoksen maininta ”Ilosaarirockissa voi juoda reilut kännit” liittyy kiinteästi mainintaan Reilun kaupan tuotteista. Mainos on esitetty aikakauslehdessä, jota ei ole suunnattu lapsille ja nuorille. Mainoksen ei voida katsoa kannustavan alkoholin väärinkäyttöön.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastainen. Mainos ei siten ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja, OTK Tarja Heinilä-Hannikainen, johtaja Sirpa Juutinen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, päätoimittaja Tapani Ruokanen ja yhteiskuntasuhdejohtaja Petra Wikström.

Tarja Heinilä-Hannikainen                                       Riina Hero
puheenjohtaja                                                         sihteeri