MEN 11/2015: Hinauspalvelun radiomainos

Lausunto:    MEN 11/2015                                     28.4.2015
Mainostaja:  Hinaus Sjöberg Oy
Media:          Radio (Groove FM, Metro Helsinki)
Päätös:         Vapauttava lausunto

 

HINAUSPALVELUN RADIOMAINOS

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä hinauspalveluja tarjoavan yrityksen radiomainoksesta. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan mainos on hyvän tavan vastainen, koska mainoksessa esitetty tööttäys ja autokolarin äänet saattavat aiheuttaa vaaratilanteen liikenteessä.

Mainos

Mainoksen alussa kuuluu pitkä tööttäys ja autokolarin ääniä. Mainoksessa todetaan: ”Auto jättää. Sjöberg ei. Nopea ja luotettava. Hinaussjoberg.fi.”.

Mainostajan lausuma

Mainostaja ei ole antanut pyydettyä lausumaa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnin perussääntöjen 2 artikla edellyttää, että markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Sääntöjen 17 artiklan mukaan markkinoinnin ei tule ilman kasvatuksellista tai yhteiskunnallista syytä sisältää kuvaa tai kuvausta vaarallisesta toiminnasta tai tilanteesta, jossa turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät seikat laiminlyödään.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainonnan toteutuksessa on otettava huomioon, ettei mainos aiheuta turvallisuusriskejä. Esitetyn selvityksen perusteella kysymyksessä oleva mainos ei ole omiaan aiheuttamaan vaaraa liikenteessä. Mainos ei siten ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston varapuheenjohtaja varatuomari Arja Hiltunen, Partner Sirpa Juutinen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, varatuomari Pirkko Mäkinen ja emerituspäätoimittaja Tapani Ruokanen.

Arja Hiltunen                                              Paula Paloranta
varapuheenjohtaja                                     sihteeri