MEN 3/2022: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lausunto:
MEN 3/2022
Markkinoija:
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Media:
sovellus
Päätös:
vapauttava

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Liikelaitoskuntayhtymän kampanjassa ollut maininta ”Makea yllätys 150:lle ensimmäiselle rokotuksen hakeneelle!” ei ollut hyvän tavan vastaista menettelyä.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kampanjasta, jossa luvattiin makea yllätys 150:lle ensimmäiselle rokotuksen hakeneelle. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan kampanja on hyvän tavan vastainen, koska siinä houkutellaan ottamaan rokote lahjoen etenkin lapsia suklaalevyllä tai yllätyksellä.

Menettely

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kampanja on toteutettu sosiaalisen median alustoilla. Julkaisu on ollut seuraava:

”LLKY järjestää WALK IN - Rokotusten illan perjantaina 17.9. klo 17–19 Kauhajoen terveyskeskuksessa.

Kaikki yli 12-vuotiaat LLKY:n alueen asukkaat voivat tulla Rokotusten iltaan ottamaan 1. tai 2. koronarokotteen ilman ajanvarausta. Nyt on myös mahdollista aikaistaa tehosterokotetta, mikäli ensimmäisestä rokotteesta on kulunut vähintään 6 viikkoa.

Makea yllätys 150:lle ensimmäiselle rokotuksen hakeneelle!

Kannattaa myös osallistua arvontaan!

Jaa instagramissa oma koronarokotus-aiheinen kuva tai positiivinen korona-ajan selviytymisvinkkisi 24.9. mennessä. Käytä tunnisteita

#hyvinvointiatositarkoituksella

#llkykoronarokotus

Arvomme osallistuneiden kesken lahjakortteja!”

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vastaus

Kauhajoen kaupungissa järjestettiin 17.9.2021 Kauppojen yö -tapahtuma. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä osallistui siihen walk in -rokotustapahtumalla. Tapahtumassa koronavirusrokotteen on voinut tulla ottamaan ilman ajanvarausta. Koska koronapandemia on ollut kaikille raskas, halusimme piristää ihmisiä tarjoamalla makean yllätyksen 150 henkilölle.

Tarkensimme 17.9.2021 klo 12.20 mainoksessa mainittua yllätystä seuraavasti: "Haluamme tarkentaa rokotusillan mainoksessa mainittua makeaa yllätystä, joka on aiheuttanut epäselvyyttä. Halusimme piristää hyvän mielen eleenä Kauppojen yö -tapahtuman kävijöitä suklaalevyllä näin korona-ajan keskellä. Eli suklaan voi tulla noutamaan kaikki halukkaat. Suklaa ei ole millään tavalla sidottu rokottautumiseen."

Tarkennusta on tiedotettu laajasti. Julkaisimme viestin samassa some-kanavassa kuin mainoksen. Lisäksi henkilöstö on kertonut saman asian myös itse tapahtumassa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan eettisen neuvoston säännöt

Mainonnan eettisen neuvoston sääntöjen 1 kohdan mukaan neuvosto on elinkeinoelämän itsesääntelytoimielin. Sen tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, onko mainos tai muu menettely markkinoinnissa hyvän tavan vastaista ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt. Neuvosto ei ota kantaa poliittisen tai uskonnollisen mainonnan sisältöön. Neuvosto voi antaa ennakkolausuntoja (Copy Advice).

Neuvosto ei anna lausuntoja siitä, onko mainonta tai muu markkinointi lainvastaista.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys liikelaitoskuntayhtymän Instagramissa ja Facebookissa julkaistusta kampanjasta, jossa on ollut maininta ”Makea yllätys 150:lle ensimmäiselle rokotuksen hakeneelle!” Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan kuntayhtymä houkuttelee ihmisiä ja etenkin lapsia ottamaan rokotteen suklaalevyllä lahjomalla. Kuntayhtymä on kertonut, että makealla yllätyksellä on haluttu piristää ihmisiä raskaan korona-ajan keskellä. Kuntayhtymä on kertonut ilmoittaneensa myöhemmin, että kaikki halukkaat voivat tulla noutamaan suklaan.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että asiassa ei ole kysymys kaupallisesta kampanjasta. Mainonnan eettinen neuvosto on kuitenkin vakiintuneesti ottanut kantaa yhteiskunnallisiin kampanjoihin, minkä vuoksi se antaa asiassa lausunnon.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että kampanjassa mainittu ”Makea yllätys 150:lle ensimmäiselle rokotuksen hakeneelle!” ei ole hyvän tavan vastaista menettelyä.  

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet Marketing Strategist Heini Hussam, varatuomari Reima Jussila, Head of Strategic Branding & CI Caroline Lilius, Senior Advisor Tommi Pelkonen, päätoimittaja Ville Pohjonen ja oikeustieteen kandidaatti Johanna Suurpää.

Päivi Romanov                                                              Paula Paloranta
puheenjohtaja                                                               sihteeri

ASIASANA: ROKOTUS

Lausunto:                          MEN 3/2022
Markkinoija:                      Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Alusta:                               Instagram, Facebook
Päätös:                              Vapauttava lausunto