MEN 7/2020: Sinful ApS

Lausunto:
MEN 7/2020
Markkinoija:
Sinful ApS
Media:
radio
Päätös:
huomautus
Artikla:
1 artikla - Perusperiaatteet
18 artikla - Lapset ja nuoret

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Lapsille sopimattoman verkkosivuston mainostaminen radiossa ennen klo 21 katsottiin hyvän tavan vastaiseksi etenkin, kun mainoksessa oli lapsia kiinnostavia elementtejä. 

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä erotiikkatuotteiden radiomainoksesta. Lausunnonpyytäjän mukaan radiossa mainostetaan iltapäivisin lapsille sopimattomia tuotteita. Lisäksi saman kanavan radio-ohjelmassa lähetetään onnitteluja 4-vuotiaalle lapselle. 

Markkinointi

Radiomainos kuuluu seuraavasti: ”Haluaisitteko nauttia vähän viettelevämmästä joulusta. Vuoden tuhmin joulukalenteri on nyt saatavilla Sinfulilta. Sen luukut kätkevät sisäänsä kiihottavia seksileluja, jotka tekevät joulukuustanne vuoden jännittävimmän kuukauden. Ostakaa joulukalenteri osoitteesta Sinful.fi. Mutta kannattaa kiiruhtaa, sillä niitä on rajoitettu määrä.”

Median ajolistan mukaan mainosta on esitetty seuraavilla radiokanavilla: Radio Rock, Radio Suomipop, Radio Aalto, HitMix, Loop ja Radio Helmi. Mainosta on esitetty aamupäivällä klo 9-12, päivällä klo 12-15, iltapäivällä klo 15-18, alkuillasta klo 18-21, illalla klo 21-24 ja jossakin määrin myös yöllä klo 00-6. Mainosta on esitetty joka päivä 11.-30.11.2019 noin kolmekymmentä kertaa päivässä.

Markkinoijan vastaus

Mainonnassa käyttämämme kieli on ammattimaista ja hillittyä sekä eettisten ja juridisten sääntöjen mukaista. Emme mainosta lapsille, ja siksi valitsimme radiomainonnan kanavan, jonka kohderyhmä on 25-44 -vuotiaat naiset ja miehet. Olemme pahoillamme siitä, jos mainoksemme aiheuttaa mielipahaa yksittäisille ihmisille. Käsityksemme mukaan valitus on perusteeton.

Median vastaus

RadioMedia ry:n jäsenet, kaupallinen radiotoimiala, on sitoutunut noudattamaan kuluttajasuojalain säännösten lisäksi alan itsesääntelyä muun muassa mainonnan eettisen neuvoston (MEN) ja Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) sääntöjä.

Radiokanavamme ei ole kuuntelijaprofiililtaan lapsille suunnattu. Konsernimme radiokanavilla on tarkkaan harkitut ja suunnitellut kohdeyleisöt. Radiokanavien ohjelmisto ja mainonta kohdennetaan radiokanavien kuuntelijaprofiilien mukaan, eikä radiokanavilla ei ole lapsille, nuorille tai perheille nimenomaisesti suunnattua ohjelmaa. Se, että lapsi tai nuori kuuntelee radiokanavaa ja sieltä tulevaa aikuisille suunnattua sisältöä (ml. radiomainokset), ei tee kyseisestä kanavasta lapsille ja nuorille kohdistettua mediaa.

Kuuntelemme jokaisen mainoksen erikseen, jotta varmistumme radiomainonnan hyvän tavan mukaisuudesta. Tässäkin tapauksessa mainokset on kuunneltu ja arvioitu etukäteen.

Mainokset eivät puhuttele lapsia ja nuoria, eikä niissä sinänsä ole sopimatonta tai muuten hyvän tavan vastaista sisältöä tai viestiä. Mainokset eivät sisällä sellaista selkeää sanallista sisältöä, jonka seksuaalisen luonteen vuoksi se olisi lapsille ja nuorille ICC:n markkinoinnin perussääntöjen tarkoittamalla tavalla haitallista, jos lapsi tai nuori kuulisi mainoksia.

ICC:n markkinointisääntöjen perusteella ensisijainen vastuu markkinoinnin sisällöstä on markkinoijalla. Radiokanavan on ICC:n säännösten mukaan kuitenkin noudatettava asianmukaista huolellisuutta omassa toiminnassaan. Olemme noudattaneet huolellisesti ICC:n markkinointisääntöjä.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Sovellettavat säännöt

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on noudatettava hyvää liiketapaa. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin.

Perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa mediassa ei saa markkinoida tuotteita, jotka ovat heille laittomia tai sopimattomia.

Asian arviointi

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että erotiikkatuotteiden myynti on sallittua, minkä vuoksi niiden markkinointi sinänsä on sallittua. Tällaisella mainonnalla on kuitenkin rajansa esimerkiksi siltä osin, mihin aikaan vuorokaudesta niitä voidaan mainostaa, missä mediassa ja millä tavoin. Yksittäistapauksissa aikuisille suunnattua markkinointia voidaan arvioida kuin lapsille suunnattua markkinointia. Tällöin esimerkiksi radiomainonnan osalta merkitystä on mainoksen esittämisajankohdalla.

Neuvosto on useita kertoja korostanut lausunnoissaan, että lapsilla on oikeus olla kohtaamatta ikäänsä ja kehitystasoonsa soveltumattomia seksuaalisia ärsykkeitä tavanomaisessa elinympäristössään (esimerkiksi lausunnot MEN 12/2009, 27/2009, 6/2011 ja 12/2017). Neuvoston vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan mainos on hyvän tavan vastainen esimerkiksi silloin, kun mainos on seksuaalisen sisältönsä vuoksi lapsille sopimaton ja sitä esitetään radiossa tai televisiossa ennen kello 21.

Esitetyn selvityksen mukaan mainosta on esitetty säännöllisesti Sanoma-konsernin useilla eri radiokanavilla kello 9-21, jolloin myös lapset ovat voineet kuulla sen. Mainoksessa on lapsiin vetoavia elementtejä, kuten maininta joulukalenterista ja leluista, jotka on omiaan herättämään lapsen kiinnostuksen aikuisille tarkoitettua mainosta kohtaan.

Lisäksi mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että se on antanut huomautuksia samantyyppisestä mainonnasta aikaisemminkin. ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 26 artiklan mukaan markkinoijan, mainostoimiston, kustantajan, median tai alihankkijan ei tule osallistua sellaisen markkinoinnin julkaisemiseen, jakeluun tai vastaavaan menettelyyn, jos itsesääntelytoimielin on katsonut, että kysymyksessä oleva markkinointi on markkinointisääntöjen vastaista.

Edellä mainituilla perusteilla ja ottaen erityisesti huomioon mainoksen esitysaika mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että markkinoija ja media ovat menetelleet ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 ja 18 artiklojen vastaisesti. Mainos on hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet varatuomari Sanna Holkeri, Head of Digital Marketing Pekka Rantamoijanen, varatuomari Pia Kumpulainen, Strategy Director Tommi Pelkonen ja oikeustieteen kandidaatti Johanna Suurpää.

Päivi Romanov
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri

ASIASANAT: Lapsille sopimaton mainos

Lausunnon päivämäärä: 27.02.2020
Markkinoija: Sinful ApS
Media: Sanoma-konsernin radiokanavat Radio Rock, Radio Suomipop, Radio Aalto, HitMix, Loop ja Radio Helmi
Päätös: Huomautus