MEN lausunto 1/2004

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO
KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 1/2004
Mainostaja: Tulikivi Oyj
Mainostettava tuote: Tulikivi-tulisijat
Mainos: Radiomainos
Annettu: Helsinki, 11.2.2004

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta Tulikivi Oyj:n radiomainoksesta. Kuluttajan mukaan mainos loukkaa etenkin vanhempia ihmisiä eikä ole lapsille sopiva, minkä vuoksi se on moraaliton.

Tulikivi Oyj (mainostaja) on antanut neuvostolle 3.2.2004 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainoksessa kuuluu naisen ja miehen huokailuja takkatulen räiskyessä taustalla. Mainoksen lopussa miesääni sanoo: ”Tämän takkatulen äärellä suoritetun ahnaan lemmenteon tarjosi teille Tulikivi”.

Vastine

Vastineen mukaan mainos on yksi seitsemänosaisesta radiomainossarjasta, joka kuvaa tunnelmia takkatulen äärellä, kuten iltasadun lukemista, viinipullon avaamista, nukkumista ja romanttisia hetkiä. Mainoksia on esitetty Radio Novalla ja Iskelmäradiossa.

Mainostaja kiistää, että kysymyksessä olisi mainonnan kansainvälisten perussääntöjen tai mainonnan eettisen neuvoston hyvän markkinointitavan vastainen mainos. Mainoksen äänimaailma on romanttinen eikä mainosta ole suunnattu lapsille. Mainostajan mukaan se on kuitenkin lopettanut mainoksen esittämisen, koska se ei sovi mainostajan mainonnan yleiseen linjaan.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 1 artiklan mukaan mainonnan on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää hyvän tavan vastaista lausumaa tai kuvallista esitystä.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että radiomainoksessa on pyritty kuvaamaan tunnelmallisia ja ehkä kiihkeitäkin hetkiä takkatulen ääressä.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos kuitenkaan ole mainonnan kansainvälisten perussääntöjen vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, toimitusjohtaja Jari Kostamo, varatuomari, OTL Paavo Nikula, päätoimittaja Tapani Ruokanen, tutkimuspäällikkö Sirpa Tallqvist ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri