MEN lausunto 3/2012 Nelonen Media / Sanoma Entertainment Finland Oy:n TV-mainoksesta

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO  16.2.2012

Lausunto: MEN 3/2012
Mainostaja: Nelonen Media
Media: TV-mainos
Päätös: Vapauttava lausunto

LAUSUNTO RADIOKANAVAN TV-MAINOKSESTA

Lausuntopyyntö 

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä tv-mainoksesta, jossa mainostetaan Radio Rock –radiokanavaa. Mainos on lausunnon pyytäjän mukaan hyvän tavan vastainen, koska mainoksen lopussa mies näyttää katsojalle keskisormea kummallakin kädellä.

Mainos 

Mainoksessa esiintyy tunnettuja suomalaisia musiikkialan miehiä, jotka ilmestyvät kuvaan vuoronperään.

Ensimmäinen mieshenkilö sanoo: ”Radio Rock.”.

Toinen mieshenkilö sanoo: ”Suomen ainoa Rock-kanava.”.

Mainoksen lopussa kolmas mieshenkilö toteaa ”Juuri saamani tiedon mukaan Radio Rock on v***n paras. ”. Tämän sanoessaan hän näyttää katsojille keskisormea kummallakin kädellä. Lopussa mies hymyilee ja näyttää molempia peukaloita ylöspäin. 

Mainostajan lausuma

Mainostaja ei ole antanut pyydettyä lausumaa asiassa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa.  Perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa markkinoinnissa on noudatettava erityistä huolellisuutta. Tällaisessa viestinnässä tulee kunnioittaa myönteistä asennetta, käyttäytymistä ja elämäntapaa. Markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti.

TV-mainoksessa mainostetaan Radio Rock -kanavaa. Mainoksen eettinen neuvosto toteaa, mainosta on esitetty miehille suunnatulla JIM-televisiokanavalla. Neuvoston käsityksen mukaan mainos ei loukkaa mainoksen kohderyhmään kuuluvia, vaikka mainoksessa käytetyt käsimerkit ovat epäasiallisia. Mainonnan eettinen neuvosto korostaa, että mainostajan on otettava huomioon sen yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo kuitenkin, että mainos ei kokonaisuutena arvostellen ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastainen. Mainos ei siten ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, johtaja Sirpa Juutinen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, varatuomari Päivi Romanov ja apulaisjohtaja Petra Wikström.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri