MEN lausunto 35/2005

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 35/2005
Mainostaja: Real Snacks Oy
Mainostettava tuote: Perunalastut
Mainos: Internet-sivustolla julkaistu mainos
Annettu: Helsinki, 28.10.2005

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta verkkosivuilla julkaistusta mainoksesta, jossa mainostetaan perunalastuja. Mainostaja kehottaa kuluttajia lähettämään tuotetta koskevia sähköpostiviestejä palkkiota vastaan. Kuluttajan käsityksen mukaan roskapostin lähettämiseen kehottava mainos on epäeettinen. Lisäksi kuluttaja katsoo, että mainoksessa rikotaan sääntöä suoramainonnan ennakkosuostumuksen vaatimuksesta.

Mainostaja on antanut neuvostolle 19.10.2005 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainoksen yläosassa on ilmaisu ”Sinä spämmäät. Me palkitsemme. Auta meitä levittämään ilosanomaa Euroopan parhaista sipseistä. Mitä enemmän lähetät tätä saittia eteenpäin, sitä enemmän hyödyt.” Tämän alla on ilmoitettu palkinnot, joita voi saada, jos lähettää tietyn määrän sähköpostiviestejä. Mainoksen alaosassa on kentät lähettäjän omaa sähköpostiosoitetta ja kaverin sähköpostiosoitetta varten.

Vastine

Mainostajan mukaan mainos ei ole epäeettinen eikä se osoita laskelmoitua laittomuutta. Mainostaja on muuttanut mainosta niin, että se täyttää myös kuluttajaviraston asiasta antaman ohjeen. Mainoskampanja on ohi eikä mainostaja enää julkaise sitä Internet-sivuillaan.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan eettisen neuvoston tehtävänä on sääntöjensä mukaan antaa lausuntoja siitä, onko mainontaa pidettävä eettisesti hyväksyttävänä ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin mainonnan kansainväliset perussäännöt ja muut niihin rinnastettavat säännöt. Neuvosto ei anna lausuntoja siitä, onko mainonta lain vastaista.

Sähköisen viestinnän tietosuojalaissa on sähköpostiviestien avulla toteutettua suoramarkkinointia koskevia säännöksiä.

Mainonnan eettinen neuvosto ei anna asiasta lausuntoa, koska se ei sääntöjensä nojalla voi tutkia sitä, onko mainonta lain vastaista.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, kehitysjohtaja Jari Jussila, toimitusjohtaja Jari Kostamo, varatuomari, OTL Paavo Nikula, päätoimittaja Tapani Ruokanen ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri