Ohjelma 2020 – 2021 /6

Kuudes Naisjohtajien mentorointiohjelma alkoi syyskuussa 2020 ja jatkuu marraskuulle 2021.

Ohjelma 2020 – 2021 /6

MENTOROINTIOHJELMA 6:

Ohjelmaan valittiin 30 aktoria.

Mentorit ja mentoroitavat tapaavat toisiaan noin kahdeksan viikon välein kahdenkeskisissä tapaamisissa. Ohjelma koostuu mentorointiparien tapaamisten lisäksi neljästä seminaarista, joissa paneudutaan mm. uratavoitteisiin, henkilökohtaiseen kehittymiseen, vaikuttamiseen ja viestintään. Lisäksi ohjelma tarjoaa sparrausta hallitustyöskentelyyn niille aktoreille, jotka ovat jo hallitustyössä mukana tai ovat aloittamassa sitä.

Verkostoituminen aktorien kesken on merkittävä osa ohjelman kokonaisuutta. Osallistujia kannustetaan aktiivisuuteen yritysvierailujen ja verkostoitumistilaisuuksien järjestämisessä sekä ajatusten jakamisessa keskusteluryhmässä. Ohjelman toteuteuksessa hyödynnetään digitaalista työtilaa, joka tarjoaa tapahtumakalenterin, sähköiset materiaalit ja keskustelualustan.

SEMINAARIT

maanantai 7.9.2020 klo 12 – 18 World Trade Center Helsinki
Teema: TAVOITE

 • Mentorointiohjelman avaus
 • Osallistujien esittelyt
 • Tavoitteen kirkastaminen; minkä tavoitteen haluan ohjelmaan osallistumalla saavuttaa?
 • Mentorin ja aktori-alumnin kokemukset mentorointiohjelmasta
 • Minkä tyyppistä osaamista ja kyvykkyyttä tällä hetkellä haetaan

maanantai 18.1.2021 klo 13 – 17 Verkkotapahtuma
Teema: JOHTAMINEN JA AJANKÄYTÖN HALLINTA

 • Johtamisen ja työn tekemisen murros
 • Johtajan jaksaminen
 • Ajankäytön hallinta

maanantai 24.5.2021 klo 13 – 17  Helsinki
Teema: VAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ

 • Vaikuttaminen suomalaisessa yhteiskunnassa
 • Johtajan henkilöbrändi ja viestintävinkit johtajalle

maanantai 1.11.2021 klo 13 – 17 + päätösillallinen Helsinki
Teema: MUUTOSJOHTAMINEN JA NAISJOHTAJUUS

 • Muutosjohtaminen
 • Naisjohtajuus Suomessa
 • Valtiovallan tervehdys naisjohtajille
 • Kuinka ohjelmalle asetetut tavoitteet saavutettiin?
 • Ohjelman päätös