Ohjelma 2018-2019 /4

Neljäs mentorointiohjelma järjestettiin 2018-2019.

Ohjelma 2018-2019 /4

Ohjelmaan valittiin 40 aktoria.

Keskuskauppakamarin järjestämä neljäs naisjohtajien mentorointiohjelma. Ohjelman tavoitteena on vauhdittaa osaavien naisten etenemistä yhtiöiden liiketoiminnan johtotehtäviin ja hallituksiin. Ohjelma on suunnattu etenkin keskijohdossa toimiville naisjohtajille, jotka haluavat kehittää osaamistaan tai pohtia uravaihtoehtojaan.

Ohjelma alkoi tammikuussa 2018 ja päättyi toukokuussa 2019. Mentorit ja mentoroitavat tapasivat toisiaan noin 8 viikon välein. Ohjelma koostui mentorointiparien tapaamisten lisäksi neljästä seminaarista.

Verkostoituminen aktorien kesken on merkittävä osa ohjelman kokonaisuutta. Osallistujia kannustetaan aktiivisuuteen yritysvierailujen ja verkostoitumistilaisuuksien järjestämisessä sekä ajatusten jakamisessa online-keskusteluryhmässä.

Sparrausta hallitustyöskentelyyn

Mentoriohjelman aktoreille tarjotaan mahdollisuutta päästä kokeneiden hallitusjäsenten sparraukseen hallitustyöstä. Sparraussessiot on tarkoitettu niille aktoreille, jotka ovat jo hallitustyössä mukana tai ovat aloittamassa sitä. Ryhmät ovat pieniä ja valinnat tehdään erillisten hakemusten perusteella.

Seminaarit

Aloitusseminaari 29.1.2018 Ilmarisella
– Aloitusseminaarin aiheina mm. naisjohtajuus, mentorointi, osallistujien esittäytyminen ja ohjeistusta mentorointiprosessiin, mentoroitavan vinkit paritapaamisiin.

Ensimmäinen väliseminaari 11.6.2018 OP:ssa
– Väliseminaarin aiheina mm. uuden sukupolven ammattilaisten johtaminen ja digitalisaatio.

Toinen väliseminaari 12.11.2018 Finnairilla
–Väliseminaarien aiheina mm. urakehityksen kulmakivet, headhunting ja hyvä rekrytointi, itsensä johtaminen, ajankäytön hallinta ja ohjelmasta saatujen kokemusten jakaminen.

Päätösseminaari ja illallinen 20.5.2019 Pörssitalossa
–Päätösseminaarin aiheina mm. elinkeinoelämän ja median viestit naisjohtajille, kokemukset ohjelmasta ja naisjohtajuus kevään yhtiökokousten jälkeen. Päätösillallinen.