Ohjelma 2021 – 2023 /7

Seitsemäs mentorointiohjelma alkoi lokakuussa 2021 ja päättyi helmikuussa 2023.

Ohjelma 2021 – 2023 /7

MENTOROINTIOHJELMA 7:

Keskuskauppakamari järjestää seitsemännen Naisjohtajien mentorointiohjelman. Ohjelman tavoitteena on vauhdittaa osaavien naisten etenemistä yhtiöiden liiketoiminnan johtotehtäviin ja hallituksiin. Ohjelma on suunnattu etenkin keskijohdossa toimiville naisjohtajille, jotka haluavat kehittää osaamistaan, pohtia uravaihtoehtojaan ja verkostoitua. 

Seitsemäs mentorointiohjelma alkaa lokakuussa 2021 ja päättyy helmikuussa 2023. Mentorit ja mentoroitavat tapaavat toisiaan noin kahdeksan viikon välein kahdenkeskisissä tapaamisissa. Ohjelma koostuu mentorointiparien tapaamisten lisäksi neljästä seminaarista, joissa paneudutaan mm. uratavoitteisiin, johtamiseen, henkilökohtaiseen kehittymiseen, vaikuttamiseen ja viestintään. Lisäksi ohjelma tarjoaa sparrausta hallitustyöskentelyyn niille aktoreille, jotka ovat jo hallitustyössä mukana tai ovat aloittamassa sitä. 

Verkostoituminen aktorien kesken on merkittävä osa ohjelman kokonaisuutta. Osallistujia kannustetaan aktiivisuuteen yritysvierailujen ja verkostoitumistilaisuuksien järjestämisessä sekä ajatusten jakamisessa keskusteluryhmässä. 

Mentorointiohjelman toteutuksessa hyödynnetään digitaalista Howspace-oppimisalustaa. Oppimisalusta syventää ohjelmaan valmistautumista, tarjoaa sähköiset materiaalit, joustavan viestintäkanavan osallistujille sekä toimii tukena mentorointitapaamisissa ja ohjelman tapahtumakalenterina. 

Ohjelma

Kahdenkeskisten mentorointitapaamisten lisäksi ohjelma koostuu yhteisistä seminaareista, joissa tarkastellaan johtamista ja johtajuutta eri näkökulmista.  
 
VII Mentorointiohjelman seminaarit:  

AVAUSSEMINAARI Ma 11.10.2021 klo 13 – 17 Helsinki: TAVOITE 
– Ohjelma avaus ja osallistumisohjeet 
– Mentorin ja alumnin puheenvuorot 
– Oman tavoitteen kirkastaminen ja evästykset mentorointimatkalle 

1. VÄLISEMINAARI Ma 7.2.2022 klo 13 – 17 Helsinki: JOHTAMINEN  
– Johtajan jaksaminen, itsensä kehittäminen ja hyvinvointi  
– Henkilöstöjohtaminen  
– Osaamisen johtaminen 

2. VÄLISEMINAARI Ma 22.8.2022 klo 13 – 17 Helsinki: VAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ  
– Vaikuttaminen Suomalaisessa yhteiskunnassa  
– Viestintä ja brändi 
– Esiintymisvalmennus  

PÄÄTÖSSEMINAARI Ma 6.2.2023 klo 13 – 17  + päätösillallinen Helsinki:  MUUTOSJOHTAMINEN 
– Muutosjohtaminen 
– Naisjohtajuus Suomessa 
– Valtiovallan tervehdys naisjohtajille 
– Kuinka ohjelmalle asetetut tavoitteet saavutettiin? 
– Ohjelman päätös ja päätösillallinen 

Oheisohjelmat
Järjestämme seminaarien lisäksi runsaasti oheisohjelmaa ja verkostoitumismahdollisuuksia ohjelman aikana. Lisäksi ohjelman aktorit ja mentorit voivat järjestää ohjelmaa ryhmälle. Oheisohjelmaa järjestetään vähintään seuraavasti:  

To 6.10.2021 klo 16.00 – 17.30 Teams- ennakkotapaaminen:  TERVETULOA 
– Tervetuloa ohjelmaan, osallistujaesittelyt ja Howspace-työtila tutuksi 
Ke 1.12.2021 klo 16.00 Get together: RYHMÄN OSAAMISKARTTA  
Ke 11.5.2022 klo 16.00 Get together: VASTUULLISUUS JA ETIIKKA  
Ke 23.11.2022 klo 16.00 Get together: JOHTAMINEN KANSAINVÄLISESSÄ YMPÄRISTÖSSÄ 

Osallistujien valinta
Mentorointiohjelmaan valittiin hakemusten perusteella 40 osallistujaa. Hakuaika päättyi 31.5.2021. Valinnoista ilmoitettiin kesäkuussa 2021 ja ohjelma alkoi lokakuussa 2021.