Ett ständigt aktuellt belöningssätt

Bakom ett framgångsrikt företag står kompetenta, engagerade medarbetare. Det lönar sig att stanna upp och tacka dem ibland. Med Centralhandelskammarens förtjänsttecken visar du din uppskattning för din medarbetare.

När beviljas förtjänsttecken? 

Förtjänsttecken beviljas när du vill visa din uppskattning för din medarbetare. Beviljandekriterier för olika förtjänsttecken kan vara arbetskarriärens längd, betydelsefulla arbetsprestationer eller en vilja att belöna din medarbetare av andra skäl. Läs mer om alla förtjänsttecken nedan!

Pronssinen ansiomerkki 10
Årsförtjänsttecken

Tilldelas på basis av arbetskarriärens längd inom samma företag eller för självständigt entreprenörskap.

Rautainen ansiomerkki
Specialförtjänsstecken

Tilldelas för specifika arbetsprestationer eller en lång karriär som företagare eller i tjänst hos flera arbetsgivare.

Rautainen ansiomerkki kauppakamarin ratastunnuksella
Förtjänsttecken utfärdade av handelskammaren

Förtjänsttecken för personer med meriter i näringslivet eller i handelskammaren.

Vuoden työntekijä -ansiomerkki
Årets arbetstagare

Beviljas för förtjänstfullt arbete för att främja företagets framgång eller arbetsgemenskapens välbefinnandet.

Förtjänsttecknet årets arbetstagare

Förtjänsttecknet Årets arbetstagare betjänar alla företag i dagens arbetsliv. När du på din arbetsplats har anledning att belöna anställda för lyckade projekt, goda anskaffningar, utmärkta arbetsprestationer eller toppresultat, ansök om förtjänsttecknet Årets arbetstagare och ordna en fest! 

Ansök om ett förtjänsttecken till din medarbetare som ett erkännande för

  • ett framgångsrikt projekt 
  • en god anskaffning 
  • en utmärkt arbetsprestation 
  • ett toppresultat