Ingå hamn fyller 60 år – hamnens företag Inkoo Shipping växer

Ingå hamn fyller 60 år 2022. Vi frågade Inkoo Shippings verkställande direktör Thomas Bergman vad är aktuellt i hamnen nu och hur de belönar sina arbetstagare.

Thomas Bergman satamassa päällään suojakypärä ja -liivi, taustalla sataman koneita ja meri.
Thomas Bergman, verkställande direktör i Inkoo Shipping Oy Ab. Foto: Inkoo Shipping Oy Ab

Vad är Inkoo Shipping?

Inkoo Shipping Oy Ab är en hamn, ett stuveri och ett fartygsklareringsföretag. Stuveri och hamnverksamhet utövas i Ingå och Kantvik. Fartygsklareringar utförs närmast i södra Finland.

Hur länge har Inkoo Shipping utövat sin verksamhet?

Ingå hamn fyller 60 år 2022. Inkoo Shipping Oy Ab har som företag existerat sen 1994.

Har hamnens olika funktioner ändrats under årens lopp?

Företaget har växt särskilt de senaste åren. 2019 köpte Inkoo Shipping Oy Ab Kantvik Shipping.

På vilket sätt syns ansvarsfullhet i er verksamhet?

I företagets strategi ingår att ta väl hand om personal och miljö. I övrigt är Inkoo Shipping Oy Ab också noggrann med att följa lagar och förordningar.

Hur brukar ni visa uppskattning till era anställda? Har ni några särskilda traditioner?

De anställda får utmärkelser för att ha jobbat länge på företaget, vi väljer årets arbetare och personalen har möjlighet till bonus om det går bra för företaget. Vi firar 50 och 60 års dagar och håller vanligtvis en personalfest per år. Förutom detta erbjuder vi kultur och konditions sedlar.

Någonting aktuellt i hamnen i höst?

Framtiden ser bra ut. Det som är mest aktuellt är att LNG fartyget som Finska staten tillsammans med Estniska staten har hyrt för 10 år framåt kommer till Ingå. Kan också nämnas att Inkoo Shipping Oy Ab har fortsatt att bygga lagerhallar och lagerområden så som tidigare år.