Åtagande om mänskliga rättigheter

Åtagandet om mänskliga rättigheter är avsett för finländska företag som vill utveckla sitt mänskliga ansvar.

I korthet handlar mänskligt ansvar om att behandla människor väl (till exempel anställda och kunder). Kriterierna för mänskligt ansvar fastställs på grundval av de mänskliga rättigheterna. Utmaningen är ofta att sätta ord på det mänskliga ansvaret eller att känna igen kopplingarna mellan dagliga aktiviteter och mänskliga rättigheter. Ett par exempel på detta är att säkerställa arbetarskyddet och se till att de anställda orkar med arbetet, vilket handlar om att säkra rätten till liv och rätten till hälsa, och detta i sin tur definieras som mänskliga rättigheter. Åtgärder mot hotelser, trakasserier och mobbning skapar en säker arbetsplats. Dataskydd och begränsningar avseende insamling av personuppgifter är kopplade till integritetsskyddet. Att säkerställa icke-diskriminering ligger i grunden för det mänskliga ansvaret.

Centralhandelskammaren i Finland har ett program för mänskliga rättigheter som bygger på FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter (kortform: FN:s vägledande principer, eller enbart vägledande principer). Dessa principer är kopplade till affärsverksamhet och mänskliga rättigheter. Programmet erkänner de vägledande principerna och bidrar till att de genomförs.

Kontakta gärna hållbarhetsrådgivare Anne Vanhala om du vill ha ytterligare uppgifter om åtagandet om mänskliga rättigheter.