MEN lausunto 21/2002

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO
KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 21/2002
Mainostaja: Microsoft Oy
Mainostettava tuote: Tietoturvakampanja
Mainos: Tietoturvakampanjan verkkomainonta
Annettu: Helsinki, 13.12.2002

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut 14.11.2002 lausuntopyynnön kuluttajalta koskien Microsoft Oy:n tietoturvakampanjan verkkomainontaa. Kuluttajan tietokoneelle oli tullut koko näytön täyttävä teksti: ”Muista äidin neuvo: TUNTEMATTOMILLE EI SAA AVATA OVEA”. Kuluttajan mukaan viesti oli pelottava, loukkaava ja uhkaava eikä sitä tunnistanut mainokseksi.

Microsoft Oy (mainostaja) on antanut neuvostolle 22.11.2002 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Kyseessä on Internet-mainos. Mennessään Sonera Plazalle, jonka kuluttaja on valinnut tietokoneensa aloitussivuksi, tietokoneen näytölle avautuu näkymä, jossa on teksti: ”Muista äidin neuvo: TUNTEMATTOMILLE EI SAA AVATA OVEA”. Seuraavaksi näytölle ilmestyy teksti: ”Opi lisää tietoturvasta… Klikkaa! Microsoft Oy” Klikkaamalla kyseisestä kohdasta kuluttaja pääsee Microsoftin tietoturvasivuille. Muussa tapauksessa mainos katoaa näytöltä ja kuluttajalle avautuu normaali aloistussivu.

Tietoturvasivujen bannerissa vaihtuvat tekstit: ”Huolestuisitko, jos kuulisit, että KOTISEUDULLASI ON TAVATTU MURTOVARKAITA”, ”Luottamuksellisesti puhuen, TARKOIN VARJELTU SUUNNITELMASI KILAHTI JUURI KILPAILIJASI SÄHKÖPOSTIIN”, ”Muista äidin neuvo: TUNTEMATTOMILLE EI SAA AVATA OVEA” ja ”Terveystiedon tunnilla se jo kerrottiin: SUOJAAMATON YHTEYS SAATTAA AIHEUTTAA VIRUSTARTUNNAN”. Kunkin tekstin kohdalta pääsee klikkaamalla lukemaan ”Joka kodin pieni tietoturvaopas” -teosta. Oppaassa on tietoturvaan liittyviä ohjeita.

Vastine

Microsoftin ohjelmistoja käytetään laajasti. Vastineen mukaan mainostaja kokee tämän vuoksi olevansa tiedottamisvastuussa tietokoneen käyttäjää askarruttavista asioista. Monet tietokoneen käyttäjät eivät ole selvillä Internet-ympäristöön liittyvistä riskeistä.

Mainoskampanjan tavoitteena on ollut tiedottaa tietoturva-asioista. Kampanja on koostunut printtimainonnasta ja verkkomainonnasta. Tietoturvasta kertova verkkosivusto on uusittu (www.microsoft.fi/tietoturva ), jonka lisäksi on julkaistu ”Joka kodin pieni tietoturvaopas” jaettavaksi kaikille halukkaille.

Mainoskampanjassa on kerrottu abstraktista asiasta arkipäivän esimerkein. Mainostajan mukaan esimerkiksi viestillä ”Tuntemattomille ei saa avata ovea” viitataan siihen, ettei kaikilla tietokoneen käyttäjillä ole palomuuria tietokoneellaan.

Kiinnittääkseen kuluttajan huomion mainostaja on käyttänyt ns. Interstitiaali-tekniikkaa. Interstitiaali on mainostajan mukaan tekniikka, jolla yhden kerran tietylle sivulle tiettynä päivänä menevät henkilöt näkevät koko sivun mainoksen. Mainos katoaa näytöltä automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua sen avautumisesta.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 1 artiklan mukaan mainonnan on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää hyvän tavan vastaista lausumaa tai kuvallista esitystä. Perussääntöjen 4 artiklan mukaan mainoksessa ei saa ilman perusteltua syytä käyttää hyväksi pelkoa. Perussääntöjen 12 artiklan mukaan mainoksen on oltava esitystavasta ja mainosvälineestä riippumatta selvästi tunnistettavissa mainokseksi.

Mainoksen tarkoituksena on ollut herättää kuluttaja pohtimaan tietokoneiden tietoturvaan liittyviä kysymyksiä. Mainostaja on mainostanut Internetissä siten, että kuluttajan mennessä tietokoneensa aloitussivulle, hänen tietokoneensa näytölle on tullut koko näytön täyttävä mainos, jossa sanotaan ”Muista äidin neuvo: TUNTEMATTOMILLE EI SAA AVATA OVEA”. Muutaman sekunnin jälkeen teksti on poistunut näytöltä ja välittömästi sen jälkeen kuluttajaa on kehotettu navigoimaan eteenpäin halutessaan lisää tietoa tietoturvasta. Tässä vaiheessa on ollut esillä myös mainostajan nimi.

Mainos on ajallisesti lyhytkestoinen. Kuluttajalle selviää nopeasti, että kyse on mainoksesta, jossa mainostetaan tietoturvaan liittyviä asioita. Halutessaan kuluttaja voi jatkaa tietoturva-asioihin perehtymistä etenemällä mainostajan kotisivuille. Muussa tapauksessa mainos häviää tietokoneen ruudulta automaattisesti.

Mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos ei ole mainonnan kansainvälisten perussääntöjen vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, kehitysjohtaja Jari Jussila ja päätoimittaja Tapani Ruokanen.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri