Kauppakamarit: Tällainen on yritysmyönteinen kunta - kuntatalous on vaalien tärkein kysymys  

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Kuva: Roni Rekomaa

Kestävällä pohjalla oleva kuntatalous on vetovoimaisen kunnan perusedellytys. Hyvin hoidettu talous luo yrittämiseen ja työllistämiseen kannustavan näkymän yrityksille sekä turvaa kuntalaisten palvelut. 

”Tulevien vaalien tärkein kysymys on kuntatalous, joka on saatava kestävälle pohjalle eri puolilla maata. Kuntatalous oli kriisissä jo ennen koronaa. Valtion väliaikaiset tuet nostivat kuntien talouden plussalle ja peittivät ongelmat. Lykättyihin välttämättömiin uudistuksiin on tartuttava tulevalla valtuustokaudella”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi

Kauppakamareiden mukaan koronan jälkeinen kasvu vaatii, että työllisyyttä ja kasvua ei hidasteta kiristämällä kunnallisveroja. Kuntataloutta ei voida korjata veroja korottamalla, sillä veronkorotukset lamaannuttavat osaltaan talouskasvua ja johtavat työpaikkojen vähenemiseen. 

”Kireä verotus on myrkkyä kasvulle. Työn verotuksen kiristäminen luo paineita palkkojen nostamiselle ja heikentää siten yritysten kilpailukykyä ja työllisyyttä. Velkainen kunta ei myöskään pysty investoimaan kasvuun ja yritysten toimintaympäristön kehittämiseen”, Romakkaniemi sanoo. 

Kauppakamareiden mukaan kunnan elinvoiman perusta ovat yritykset ja yrittäjät, jotka luovat työtä. Yritystoiminnan synnyttämillä verotuloilla mahdollistetaan hyvinvointi ja palvelut. Alueiden elinvoima ja menestys rakennetaan yhdessä yritysten kanssa. 

”Korona on runnellut monia yrityksiä eri puolilla maata, varsinkin palvelualalla. Kuntien tulee varmistaa ja tukea, että nämä yritykset pääsevät takaisin kasvu-uralle mahdollisimman nopeasti. Samalla on myös tunnistettava, että osalla yrityksistä kasvu on jo käynnistynyt ja sitä tulee pyrkiä vauhdittamaan”, Romakkaniemi vaatii. 

Kauppakamareiden mukaan yritysmyönteisen kunta: 

  1. Hoitaa kuntataloutta vastuullisesti 
  1. Edistää yritystoimintaa ja ottaa yritykset vahvasti mukaan tuottamaan myös julkisia palveluita 
  1. Panostaa osaavan työvoiman saatavuuteen 
  1. Huolehtii saavutettavuudesta ja sujuvista liikenneyhteyksistä 
  1. Hoitaa kaavoituksen ja lupapalvelut tehokkaasti ja sujuvasti 

Kauppakamareiden mukaan kuntien tulisi panostaa kasvuun ja asettaa konkreettinen tavoite uusien yritysten houkuttelemiseksi kuntaan. 

”Tavoite ohjaisi myös toimimaan. Selkeä tavoite varmistaisi, että päätöksenteossa yritysvaikutukset otettaisiin aina huomioon. Tavoite ohjaisi myös mitoittamaan ja laajentamaan toimenpiteitä niin, että tavoite saavutettaisiin ja yritysten ja työpaikkojen määrä kunnassa kasvaisi”, Romakkaniemi päättää. 

Liite: Kauppakamareiden kuntavaaliteesit 

Juho Romakkaniemi

Juho Romakkaniemi

Toimitusjohtaja

+358 40 050 5269

Kategoriat:Talous, Juho Romakkaniemi