Pörssiyhtiöille mahdollisuus järjestää yhtiökokouksensa etänä – lakiehdotus saatava käsiteltyä nopeasti

Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala. Kuva Liisa Takala.

Keskuskauppakamari kiittää oikeusministeriötä nopeasta reagoinnista kokoontumisrajoituksista pörssiyhtiöille aiheutuneisiin ongelmiin. Tänään annettu lakiehdotus mahdollistaa pörssiyhtiöiden yhtiökokousten järjestämisen etäyhteyksien kautta. Näin yhtiöt voivat varmistua osakkeenomistajiensa, henkilökuntansa ja sidosryhmiensä turvallisuudesta.  

”Nyt annettu tilapäinen lakiehdotus mahdollistaa pörssiyhtiöiden yhtiökokousten läpiviennin ilman terveysriskejä. Samalla saamme arvokkaita kokemuksia etäosallistumismenetelmien toimivuudesta pysyvämpiä osakeyhtiölain uudistuksia silmällä pitäen. On tärkeää, että lakiehdotus saadaan käsiteltyä nopeasti eduskunnassa, jotta yhtiöt pääsisivät kutsumaan yhtiökokouksensa koolle”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala

Koronaviruspandemia ja siihen liittyneet rajoitustoimet iskivät juuri, kun vilkkain yhtiökokouskausi oli alkamassa.  Kajala kertoo, että lähes puolet pörssiyhtiöistä on joutunut perumaan kevään yhtiökokouksensa.  

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Tänään annettu lakiehdotus mahdollistaa sen, että pörssiyhtiöt voisivat velvoittaa yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan etäosallistumiseen. Etänä yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan oikeudet säilyisivät mahdollisimman pitkälle ennallaan. 

”Yhtiöt, jotka ovat pandemian aikana onnistuneet järjestämään yhtiökokouksensa, ovat joutuneet vetoamaan osakkeenomistajiinsa, etteivät nämä saapuisi paikalle, vaan äänestäisivät valtakirjalla tai ennakkoon,” kertoo Kajala. 

Vetoomuksensa tehostamiseksi yhtiöt ovat ilmoittaneet, että yhtiökokous järjestetään vain, jos kokouksen osallistujamäärä on niin vähäinen, että se voidaan järjestää turvallisesti. 

Yhtiökokoukset muun muassa valitsevat hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan sekä päättävät osingonjaosta ja osakeanneista. Keskuskauppakamarin selvitysten mukaan vuosittain noin viidennes pörssiyhtiöidenhallitusten jäsenistä vaihtuu.  

”Sijoittajien luottamusta pääomamarkkinoiden asianmukaiseen toimintaan poikkeusoloissa tukee se, että pörssiyhtiöt pystyvät tekemään tarvittavat yhtiökokouspäätökset ajallaan. Myös koronakriisistä yhtiöilleaiheutuvat rahoitustarpeet voivat edellyttää yhtiökokouksilta osakeantipäätöksiä”, toteaa Kajala. 

Ennen koronakriisin puhkeamista pörssiyhtiöiden oli määrä jakaa tänä keväänä osinkoja noin 11 miljardineuron edestä. Nyttemmin osa yhtiöistä on liiketoiminta- ja rahoitusnäkymiensä heikennyttyä pienentänyt osinkoehdotustaan tai perunut sen kokonaan.  

”Pörssiyhtiöiden osingoilla on kuitenkin edelleen merkitystä myös valtiontalouden kannalta, sillä noin neljännes osinkopotista päätyy erilaisille julkisyhteisöille osakeomistusten ja verojen kautta”, Kajala sanoo. 

Kajala Ville

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance

+358 50 376 1460

Kategoriat:Koronakriisi, Ville Kajala