Yhtiöoikeus ja corporate governance

Edistämme hyvää hallinnointia pörssiyhtiöissä ja listaamattomissa yrityksissä. Julkaisemme säännöllisesti yhtiöiden hallinnointiin liittyviä katsauksia ja selvityksiä.

Yhtiöoikeudellinen sääntely luo puitteet yritysten toiminnalle ja päätöksenteolle sekä osakkeenomistajien oikeuksien käyttämiselle. Vaikutamme siihen, että yhtiöoikeudellinen sääntely on joustavaa ja sopii kaiken kokoisille ja eri kehitysvaiheissa oleville yrityksille.

Hyvä hallinnointitapa eli corporate governance on suomalaisten yritysten menestystekijä. Teemme aktiivisesti työtä sen eteen, että suomalaisilla pörssiyhtiöillä on käytössään kansainvälisesti korkeatasoiset hyvän hallinnointitavan käytänteet. Edistämme määrätietoisesti hyvän hallinnoinnin periaatteiden juurtumista myös listaamattomiin yhtiöihin. Erinomaisten kansainvälisten verkostojemme ansiosta saamme eturintamassa tietoa alan kehityksestä.

”Tavoitteenamme on hyvän hallintotavan edistäminen itsesääntelyn keinoin ilman tarpeetonta viranomaissääntelyä.”

Tavoitteenamme on hyvän hallintotavan edistäminen itsesääntelyn keinoin ilman tarpeetonta viranomaissääntelyä. Seuraamme alan kansainvälistä keskustelua ja sääntelyä, laadimme katsauksia ja selvityksiä hyvästä hallinnoinnista sekä koulutamme hallitusten jäseniä. Olemme yksi Arvopaperimarkkinayhdistyksen perustajajäsenistä ja tuemme vahvasti yhdistyksen toiminnan kehittämistä.

Tuemme hallituksen jäsenten osaamista

Edistämme hyvää hallinnointitapaa myös kouluttamalla hallitusten jäseniä ja puheenjohtajia. Alueelliset kauppakamarit järjestävät hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kursseja. HHJ-kurssilla opit ja kuulet asiantuntijoiden näkemyksiä hallituksen kokoonpanosta, roolista, vastuista, riskienhallinnasta sekä työskentelytavoista. Kurssin sisältö on laadittu erityisesti pk-yrityksen näkökulmasta ja käytännönläheisesti yritysesimerkkien avulla. Kurssin jälkeen voit osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettävään HHJ-tutkintoon. HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä.