Keskuskauppakamarin välittäjäkokeet mittaavat monipuolista osaamista

Keskuskauppakamarin lakimies Erkko Meri. Kuva: Liisa Takala.

Kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annettu laki on edellyttänyt vuodesta 2016 lähtien, että vähintään puolella välitysliikkeen palveluksessa ja sen jokaisessa toimipaikassa välitystehtäviä suorittavista henkilöistä on lain edellyttämä ammattipätevyys.

Ammattipätevyyden mittarina toimii Keskuskauppakamarin järjestämä LKV- tai LVV-koe, joka antaa oikeuden käyttää nimikettä kiinteistönvälittäjä (LKV) tai vuokrahuoneiston välittäjä (LVV). Keskuskauppakamari järjestää erilliset kokeet LKV- ja LVV-kokelaille vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Välittäjäkoe mittaa monipuolista ja laaja-alaista kiinteistöalan osaamista. Kokelaan tulee hallita muun muassa verotukseen, asunto-osakeyhtiöihin, maankäyttöön ja rakentamiseen sekä välitystehtävän hoitamiseen liittyviä kysymyksiä. Myös hyvän välitystavan hallitseminen on keskeisessä asemassa.

Välittäjäkokeessa menestyminen edellyttää hyvää valmistautumista. Sisältöosaamisen lisäksi koetilanteessa korostuu järkevä ajankäyttö. LKV-koe kestää viisi tuntia ja LVV-koe neljä tuntia. Liian pitkä jumittuminen yhteen tehtävään voi kostautua kokeen lopussa. Jos yhdenkin tehtävän pistemäärä jää nollille, kokeen hyväksytty suorittaminen on vaikeaa. Tasainen suorittaminen on siis valttia.

LKV- ja LVV-kokeen hyväksytty suorittaminen varmistaa ammattimaisen kiinteistönvälityksen ja vuokrahuoneistojen välityksen. Välittäjäkokeet eivät ole läpihuutojuttu, sillä normaalisti vain noin 40 prosenttia kokelaista suorittaa kokeen hyväksytysti. Normaalisti LVV-kokeen läpäisyprosenttia on hieman korkeampi kuin LKV-kokeen. Koekierroksittain vaihtuvat kysymykset varmistavat sen, että koe mittaa paitsi tärkeitä myös ajantasaisia tietoja.

Keskuskauppakamarin järjestämät välittäjäkokeet ovat muuttumassa sähköisiksi vuoden 2021 aikana. Sähköinen koe mahdollistaa kokeen suorittamisen useamman kerran vuodessa joustavampina ajankohtina.

LKV- ja LVV-kokeen suosio on pysynyt suurena jo vuosien ajan. Kokeisiin osallistuu vuosittain noin tuhat kokelasta ympäri Suomea. Keskuskauppakamarin välittäjäkoelautakunta seuraa jatkuvasti alan kehitystä ja varmistaa, että välittäjäkokeissa kysytään olennaisia asioita, jotka jokaisen kiinteistönvälittäjän ja vuokrahuoneiston välittäjän on tärkeä hallita.

Lue lisää LKV- ja LVV -kokeista täältä: https://kauppakamari.fi/palvelut/tutkinnotjakokeet/

Kategoriat:Tutkinnot, Erkko Meri