MEN 25/2019: ASMR-ääni mainoksen tehokeinona

Lausunto:               MEN 25/2019
Markkinoija:          Fazer Makeiset Oy
Viestintätoimisto: Kurio Social Media Agency Oy
Media:                     Televisio
Päätös:                    Vapauttava lausunto 

ASMR-ÄÄNI MAINOKSEN TEHOKEINONA 

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Mainos ei ole hyvän tavan vastainen siinä käytetyn tehokeinon vuoksi.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyyntöjä yksityishenkilöiltä televisiossa esitetystä makeismainoksesta, jossa käytetään ASMR-äänitekniikkaa. Lausunnonpyytäjien mukaan tällainen tehokeino on sietämätön ennen kaikkea misofoniasta kärsiville henkilöille, sillä se aiheuttaa pahoinvointia.

Markkinointi

Televisiomainoksessa nainen on bussissa makeispussi kädessään. Hän puhuu kameralle kuiskaten: ”Jotkut ihmiset kokee tietynlaiset äänet kihelmöivänä tunteena koko kehossaan.” Nainen rapisuttaa pussia ja henkilö bussin takaosassa alkaa nauraa. Nainen toteaa: ”Me ollaan kaikki erilaisia. Ja me kaikki tykätään eri jutuista. Se on täysin luonnollista.” Mainoksen lopuksi kerrotaan seuraavaa: ”Raikas, luonnollisen maku. Gelatiiniton, luontaiset värit ja maut. Fazer Tutti Frutti.”

Markkinoijan vastaus

Mainoskampanja ”Just Act Natural” kertoo yhden brändimme reseptiuudistuksesta luonnolliseksi ja vegaaniseksi. Ihmiset etsivät ja tarvitsevat pieniä, rauhoittavia hetkiä, jotka rentouttavat ja vievät heidät hetkeksi pois kiireisestä arjesta. On tutkimusviitteitä siitä, että ASMR koetaan yleisesti rauhoittavaksi. ASMR tarkoittaa autonomisia, rauhoittavia aistikokemuksia. Mainoksissa ASMR on yleisesti ja pitkään käytetty tekniikka.

Mainoksemme ovat 10-30 sekunnin pituisia ja ASMR-äänitekniikka on käytetty tehokeinona. Kampanjassa ei käytetä sellaisia ääniteknologisia ratkaisuja (korkeita tai matalia ääniä), jotka olisivat tietoisesti ja todennetusti ihmisiä häiritseviä tai haitallisia kuulolle.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Sovellettavat säännöt

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomion yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on noudatettava elinkeinoelämässä yleisesti hyväksyttyjä menettelytapoja. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa.

Asian arviointi

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, ettei mainos ole hyvän tavan vastainen sillä perusteella, että yksittäiset henkilöt kokevat mainoksen äänimaailman epämiellyttävänä. Asiaa arvioitaessa on lisäksi otettu huomioon käytetty media ja mainoksen lyhytkestoisuus.

Mainosta kokonaisuutena arvioiden mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastainen. Mainos ei ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston varapuheenjohtaja varatuomari Sanna Holkeri ja jäsenet Head of Strategic Branding & Consumer Insight Caroline Lilius, VT, KTM Raija Tuokko, päätoimittaja Iina Artima-Kyrki ja OTK Johanna Suurpää.

Sanna Holkeri
varapuheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri