MEN 29/2021: Discovery Networks Finland Oy

Lausunto:
MEN 29/2021
Markkinoija:
Discovery Networks Finland Oy
Media:
tv
Päätös:
vapauttava
Artikla:
2 artikla - Yhteiskunnallinen vastuu

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Mainos kuvasi mainostettavan ohjelman sisältöä. Mainos oli hyvän tavan mukainen.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Discovery Networks Finland Oy:n Latela 6.0 -ohjelman mainoksesta. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan mainos on hyvän tavan vastainen, koska mainoksessa näkyy tyttökalenteri. Lausunnonpyytäjän mukaan kalenterin naiset ovat objekteja eivätkä liity mainostettavaan ohjelmaan.

Markkinointi

Kysymyksessä on autoharrastajista kertovan tositelevisiosarjan 15 sekunnin mittainen mainos. Mainoksessa on useita lyhyitä otteita mainostettavasta sarjasta. Mainoksen alussa näkyy noin sekunnin ajan autotallin seinälle kiinnitetty tyttökalenteri.

Markkinoijan vastaus

Mainoksen tarkoituksena on esitellä ohjelman sisältöä. Mainostetussa ohjelmassa on kuvattu tamperelaisessa autotallissa oikeasti toimivaa autoharrastusporukkaa. Mainoksessa näkyvät esineet eivät ole mainosrekvisiittaa, vaan ovat autenttista materiaalia ohjelman autotallista.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Sovellettavat säännöt

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa sallia syrjintää, joka perustuu esimerkiksi sukupuoleen.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys tositelevisiosarjan mainoksesta. Mainostettavassa sarjassa kuvataan autoharrastajia. Mainoksessa näytetään lyhyitä otoksia sarjasta mukaan lukien otos, jossa näkyy autotallin seinälle kiinnitetty tyttökalenteri. Lausunnonpyytäjän mukaan kalenteri ei liity mainostettavaan ohjelmaan ja on sen perusteella sopimaton.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että lausunnonpyytäjän viittaama kohta mainoksesta on välähdyksenomaisena hyvin lyhytkestoinen ja se on osa mainostettavan ohjelman sisältöä.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastainen. Mainos ei ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet vastaava päätoimittaja Iina Artima-Kyrki, varatuomari Sanna Holkeri, varatuomari Pia Kumpulainen, Head of Strategic Branding & CI Caroline Lilius, Senior Advisor Tommi Pelkonen, kuluttaja-asiainneuvos Anja Peltonen ja oikeustieteen kandidaatti Johanna Suurpää.

Päivi Romanov                                                              Paula Paloranta
puheenjohtaja                                                               sihteeri

ASIASANA: SYRJINTÄ

Lausunto:             MEN 29/2021
Markkinoija:         Discovery Networks Finland Oy
Media:                   Televisio
Päätös:                 Vapauttava lausunto