MEN lausunto 13/2012 W3 Group Finland Oy:n verkkomainoksista

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO          4.9.2012

Lausunto: MEN 13/2012
Mainostaja: W3 Group Finland Oy
M
edia: Internet
Päätös: Huomautus

LAUSUNTO W3 GROUP FINLAND OY:N VERKKOMAINOKSISTA

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyyntöjä yksityishenkilöiltä verkkosivuilla olevista mainoksista, joissa mainostetaan tietotekniikkajärjestelmiä. Mainokset ovat lausunnon pyytäjien käsityksen mukaan hyvän tavan vastaisia, koska mainoksissa yhdistetään väkivalta mainostettavaan tuotteeseen ilman asiallista syytä. Rajujen väkivaltakuvien vuoksi mainokset ovat ahdistavia. Mainoksissa melkein rinnastetaan huonon tietokonejärjestelmän uhrina oleminen parisuhdeväkivallalle altistumiselle ja vitsaillaan vakavalla asialla.

Mainokset

Ensimmäisessä mainoksessa on kasvokuva naisesta, jonka toinen silmä on mustana ja turvonnut. Kuvan alapuolella on teksti ”Järjestelmän uhri! Oletko naimisissa hankalan ja itsepäisen järjestelmän kanssa? Tuntuuko siltä, että saisit turpaan? Ilmianna meille luottamuksella.”. Mainoksen alaosassa lukee ”Löytöpalkkio 500 €”. Mainoksessa on myös mainostajan internet- ja sähköpostiosoite.

Toisessa mainoksessa on kasvokuva miehestä, jonka toinen silmä on mustana. Kuvan alapuolella on teksti ”Järjestelmän uhri! Oletko naimisissa hankalan ja itsepäisen järjestelmän kanssa? Tuntuuko siltä, että saisit turpaan? Ilmianna meille luottamuksella.”. Mainoksen alaosassa lukee ”Löytöpalkkio 500 €”. Mainoksessa on myös mainostajan internet- ja sähköpostiosoite.

Kolmannessa mainoksessa on kuva pelokkaan näköisestä naisesta, jonka kädet on sidottu yhteen köydellä. Naisella on suunsa edessä ilmastointiteippiä ja naisen silmän ympärykset ovat mustat. Kuvan vieressä on kuva kahdesta 500 euron setelistä. Kuvan vieressä lukee ”Järjestelmän uhri – tienaa 500 €. Lähetä vinkki sähköpostilla”. Lisäksi mainoksessa on mainostajan nimi, sähköpostiosoite ja facebook-sivun osoite. Mainoksen alla on teksti ”Järjestelmän uhri vapauta itsesi ja toverisi =Tienaa 500 €! Olet sitten töissä toimistolla, varastolla tai tiskillä ja kyllästynyt työpaikkasi tarjoamaan kankeaan tietotekniikkajärjestelmään. Meillä on yhteinen motiivi saada sinulle paremmat työkalut käyttöön. W3:n tehdessä kaupat vinkkisi perusteella saat 500 €:n löytöpalkkion. Kyseessä voi olla esim. asiakas- tai jäsenrekisteri, kökkö verkkokauppa, toimimaton intra- tai ekstranetti tai mikä vaan sähköinen järjestelmä, joka on huono käytettävyydeltään. Voit lähettää vinkin täysin luottamuksellisesti osoitteeseen 500@w3.fi Olisi hyvä jos nimeäisit organisaationne yhdyshenkilön liittyen järjestelmien hankintaan, sekä kuvauksen käytettävästä järjestelmästä/verkkoratkaisusta ja sen huonoista puolista. Jätä mukaan yhteystietosi: nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, jotta voimme palkita Sinut 500 €:lla kauppojen syntyessä! Huom! Vinkin voi toki lähettää anonyymisti, jos et ole rahan tarpeessa. Lähetä vinkki: 500@w3.fi.”.

Mainostajan lausuma

Mainostajan mukaan mainoksen suunnittelussa on lähestytty Järjestelmän uhri -teemaa vertauksellisesta näkökulmasta ja kuvattu kummankin sukupuolen edustajia huomion kiinnittäjinä. Mainoksissa ei tueta väkivaltaa tai kannusteta kyseisen asian harjoittamista. Mainoksissa ei myöskään näytetä väkivaltaa. Mainoksissa ei ole mukana vitsailua. Tekstissä otetaan ennemmin kantaa ”järjestelmän uhrin” vapauttamiseen, mikä liittyy tässä tapauksessa kehnojen it-järjestelmien uhrina olemiseen. Vertauksen käytöllä on haettu huomiota asialle, eikä ketään ole halveerattu sukupuoleen tai muuhun asemaan nähden. Mainokset ovat ennemminkin yhteiskunnallisesti kantaa ottavia, edistäen negatiivisiin asioihin puuttumista. Mainos on tarkoitettu aikuisille työssä käyville ihmisille ja esimerkiksi iltapäivälehtien kuvissa nähdään shokeeraavampia kuvia.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perussääntöjen 4 artiklan mukaan markkinoinnissa ei tule ilman perusteltua syytä käyttää hyväksi pelkoa, vastoinkäymisiä tai kärsimystä. Markkinoinnissa ei saa yllyttää väkivaltaan, laittomaan tai muutoin yhteiskunnan vastaiseen käyttäytymiseen. Markkinoinnissa ei myöskään tule sallia tällaista käyttäytymistä.

Ilmainensanakirja.fi –sivustolla ja mainostajan verkkosivun mainoksissa mainostetaan tietotekniikkajärjestelmiä. Mainoksissa on kuvia pahoinpidellyistä ihmisistä. Myös mainosten teksteissä viitataan väkivaltaan.  Mainoskuvat ovat realistisia. Mainostajan mukaan kuvat ovat vertauskuvallisia ja tarkoituksena on ollut hakea huomiota kehnojen it-järjestelmien uhrina olemiselle.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että väkivaltaisten elementtien hyödyntäminen mainonnassa ei ole hyväksyttävää, ellei siihen ole esimerkiksi markkinoitavaan hyödykkeeseen liittyvää luonnollista perustetta. Mainonnan eettinen neuvosto on ottanut kantaa vastaavan tyyppisiin tilanteisin esimerkiksi lausunnossaan MEN 13/2006.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 1, 2 ja 4 artiklojen vastainen. Mainos on siten hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Arja Hiltunen, johtaja Sirpa Juutinen, päätoimittaja Lauri Kontro, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist ja varatuomari Pirkko Mäkinen.

Arja Hiltunen
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri