MEN lausunto 24/2009 Lapsille sopimaton mainonta

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 24/2009
Mainos: Calvin Klein Jeans -ulkomainoskampanja
Asia: Lapsille sopimaton mainonta
Annettu: Helsinki, 2.11.2009
Päätös: Huomautus

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta vaateliikkeen ulkomainoksista. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan mainokset eivät sovi lasten nähtäville.

Mainoksen sisältö

Mainoskuvissa on nainen ja mies makaamassa päällekkäin yläruumis paljaana. Heillä on vain farkut päällään. Mainoksen alareunassa on teksti Calvin Klein Jeans.

Vastineet

MPH Trading Oy (maahantuoja)

Maahantuoja ei ole toimittanut neuvostolle vastinetta.

Clear Channel Suomi Oy (media)

Ulkomainoskampanja on ollut esillä Helsingin keskustassa. Mainosaineisto on suunniteltu ulkomailla. Mediatarjoajana Clear Channel Suomella ei ole ollut mahdollisuutta puuttua mainosaineiston sisältöön. Aineisto on jätetty yhtiölle juuri ennen kuin se on ollut määrä julkistaa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 23 artiklan mukaan perussääntöjä sovelletaan myös sellaiseen markkinointiaineistoon, joka ei ole markkinoijan itsensä laatima. Perussääntöjen vastaista menettelyä ei siten voi perustella sillä, että markkinoinnin sisältö tai muoto on kokonaan tai osittain muiden laatima.

Perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vas-tuu asianmukaisella tavalla. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perussääntöjen 18 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti.

Kyseessä on vaateliikkeen ulkomainoskampanja. Mainoskuvat ovat seksuaalissävytteisiä. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoksen arvioinnissa tulee ottaa huomioon, että kysymykses-sä on ulkomainos, jota lasten on mahdotonta välttyä näkemästä.

Mainonnan eettinen neuvosto on aikaisemmassa ratkaisukäytännössään (esim. MEN 1/2003, 23/2008 ja 19/2009) vahvistanut, että lapsilla on oikeus olla kohtaamatta ikään ja kehitystasoonsa soveltumattomia seksuaalisia ärsykkeitä tavanomaisessa elinympäristössään. Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että kyseessä oleva mainos on seksuaalisen sisältönsä vuoksi lapsille sopimaton.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainokset ovat ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 18 artiklan vastaisia ja siten hyvän markkinointitavan vastaisia.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, päätoimittaja Lauri Kontro, varatuomari Pirkko Mäkinen ja professori Liisa Uusitalo

Outi Antila

puheenjohtaja

Paula Paloranta

sihteeri