Valiokunnat

Keskuskauppakamarin valiokunnissa vaikutetaan lainsäädäntöön kansallisella tasolla.

Keskuskauppakamarin valiokunnissa vaikutetaan lainsäädäntöön kansallisella tasolla ja tehdään elinkeinoelämälle tärkeitä aloitteita sekä päätöksiä. Valiokuntien jäsenet ovat kauppakamarien jäsenyritysten asiantuntijoita.

Valiokuntien sihteereinä toimivat Keskuskauppakamarin asiantuntijat, jotka valmistelevat ja koolle kutsuvat kokoukset. Valiokunnat kokoontuvat noin kerran kuussa ja kokoukset pidetään useimmiten Keskuskauppakamarissa. 

Keskuskauppakamarilla on kahdeksan valiokuntaa.

KILPAILUKYVYN AVAIMET 2020-LUVULLA

Suomen tulevaisuuden menestyksen ja kilpailukyvyn ratkaisee osaaminen. Osaaminen on Suomen ainoa täysin omissa käsissä oleva globaali kilpailuetu.